Reglament

El Club Atletisme Gavà a través de l’Escola d’Atletisme, amb el vistiplau de la Federació Catalana d’Atletisme, i el control del col·legi de Jutges, organitza el 7è Trofeu Promoció del Baix Llobregat a celebrar el proper DISSABTE 27 D’ABRIL a les instal·lacions de la Bòbila de Gavà.


NORMES GENERALS
 • Es podran inscriure els clubs afiliats a la FCA.

 • La competició va dirigida a atletes de les categories SUB10, SUB12, SUB14 i SUB16

 • Cada EQUIP és MIXTE (es sumen les puntuacions dels nois i les noies).

 • Cada club podrà inscriure un màxim de DOS EQUIPS.
  (Posar «A» o «B» a «Dorsal» al fer l'inscripció a l'intranet)

 • Es limita la inscripció a 12 equips en total.

PARTICIPACIÓ

 • Podran participar tots els atletes dels clubs inscrits amb la llicència federativa degudament tramitada i vigent a la data de la prova.

 • Els equips (recordem que cada club podrà inscriure fins a DOS EQUIPS) inscriuran només 1 atleta per prova (i equip), i cada atleta podrà participar en un màxim de 2 proves + el relleu.

 • El relleu estarà format per 1 atleta de cada categoria. L'ordre al relleu serà: SUB16 (CAD) – SUB14 (INF) – SUB12 (ALE) – SUB10 (BEN).

 • El llistat de les proves a realitzar per a cada categoria serà el següent:
  SUB10 (BEN): 1.000 m.ll. - Alçada - Pilota
  SUB12 (ALE): 60 m.t. - 600 m.ll. - Alçada - Disc
  SUB14 (INF): 150 m.ll. - 1.000 m.ll. - Triple - Disc
  SUB16 (CAD): 100 m.ll. - 300 m.ll. - 1.000 m.ll. - Llargada - Javelina

 • Cada equip podrà fer un màxim de 12 canvis. Els canvis en els relleus no es comptabilitzen. Els canvis hauran de fer-se a la secretaria de la competició, per escrit, fins 30 minuts abans de cada prova.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ

 • La puntuació serà de la forma següent:
 • 1r classificat = nombre d’equips
  2n classificat = nombre d’equips –1
  3r classificat = nombre d’equips –2…

 • En cas d’empat en alguna prova, es repartiran els punts en joc. Es considerarà que hi ha empat en una prova quan els jutges donin el resultat com a ex aequo; i en cas d’atletes que hagin participat en diferents sèries, aquells que aconsegueixin el mateix temps.

 • La puntuació serà única per tot l’equip sumant les classificacions de tots els seus atletes (tant per categoria, com per sexe).

 • Cas que en finalitzar l’encontre hi hagués empat de punts, classificaria primer l’equip que hagi assolit més primers llocs; si persistís l’empat, l’equip que hagi assolit més segons llocs i així successivament.

COL·LOCACIÓ DE LES TAULES DE BATUDA

 • Al triple salt infantil, s’utilitzaran 2 taules de batuda a 6m. i a 8m. per noies i de 7m. a 9m. per nois.

 • Al salt de llargada cadet, la taula de batuda estarà a 3m., tant per noies com per nois.

 • Als llançaments i salts horitzontals infantils i cadets es realitzaran 3 intents (més millora). Als llançaments i salts horitzontals aleví i benjamí es realitzaran 3 intents (no hi haurà millora).

INSCRIPCIONS

 • El preu de la inscripció serà de 50€ PER EQUIP (màxim 100€) a ingressar mitjançant transferència bancària al compte del Club Atletisme Gavà:

 • Banc de Sabadell: ES81 0081 1637 2800 0101 3403
  Indicant: Nom del Club que fa l’ingrés
  Concepte: Trofeu Promoció Atletisme

 • Els clubs hauran de fer les inscripcions a través de l’INTRANET. La data límit d’inscripció serà el dimarts anterior a la competició(Posar «A» i «B» a «Dorsal» al fer l'inscripció a l'intranet).

PREMIS

Es lliurarà el trofeu del Gran Premi als tres primers equips classificats i medalles als tres primers de cadascuna de les proves, sempre i quan els seus clubs hi participin dins el Gran Premi.